Schipdonkmenners

startpagina     volgende activiteit      kalender      foto's      onze vereniging      lidmaatschap

startpagina     volgende activiteit      kalender      foto's      onze vereniging      lidmaatschap

Ga naar de inhoud
Reglement wandeling
Richtlijnen en reglementeringen voor inrichters koetsenwandelingen en dit met medewerking van de vzw Schipdonkmenners ( versie 2019)

Iedereen van harte welkom.
Doel van deze vergadering ?
1° wie wat waarom
2° doel zelf
3° veiligheid
4° wat kunnen jullie verwachten van ons ?
Wat kunnen jullie betekenen voor ons ?
5° goede afspraken maken goede vrienden

1°wie komt in aanmerking
- Lid zijn
- Rechtspersoon zijn en geen men- of ruitervereniging zijn. Iedere vereniging moet zelf instaan voor    zijn steunmaatregelen en verantwoordelijkheden , wij als vereniging verzekeren al onze leden op alle wandelingen die op de kalender staan en dit gratis, er is géén enkele vereniging die dit doet .
- Zelf ruiter of menner zijn. Als menner en of ruiter geeft men een betere kijk op het organiseren van een wandeling , men kan risico’s beter inschatten en daardoor ze ook zoveel mogelijk trachten te vermijden.
- Geen winstbejag voor doel hebben.
- Het bestuur kan ten allen tijde een afwijking toestaan als dit de recreatie maar ten goede komt.
- Men kan maar één keer per jaar medewerking verleend worden.
- Het bestuur kan ten allen tijde een afwijking toestaan als dit de recreatie ten goede komt of als er een goed doel mee gemoeid is.

2° doel : er is maar één doel en dat is het recreatief mennen en paardrijden te promoten via het organiseren van koetsenwandelingen langs de mooiste plekjes van Oost en West-Vlaanderen , steeds met respect voor paard , natuur en dit met een familiaal karakter voor ogen.

3° veiligheid : Iedere inrichter wil op zijn wandeling de risico’s zoveel mogelijk beperken en liefst uitsluiten.
Veiligheid moet een prioriteit zijn.
Daarom is veiligheid dit jaar één van onze doelstellingen , wij vragen dan ook als inrichter mee te gaan in ons verhaal.
Van onze kant zijn al onze leden ook verzekerd op uw rit ( als u op de kalender staat)
Enkele tips :
- startplaats en stopplaatsen moeten ruim zijn.
- De route aanpassen aan het seizoen , in het begin van het jaar zijn de paarden nog niet volledig in conditie en dan is het goed voor iedereen dat er minder kilometers moeten gereden worden.
- Zorg dat u route goed bepijlt is , pijltjes hangt men best aan de rechterkant en dit enkele meters voor het punt.
- Maak van uw startplaats en stopplaats een verplichte stapzone , borden zijn ter beschikking , wij doen dit ook zo vermijd u veel ongemakken.
- Op de stopplaats verplicht menners op de bok “ op stop blijven menners op de bok” spandoeken ter beschikking
- Wegcode respecteren nl. leeftijd ruiters en menners , niet galopperen op de openbare weg , menners moeten op de rijbaan rijden en niet op het fietspad.
- Respect voor de natuur , in stilte gebieden geen muziek afspelen , op de aangewezen paden blijven . - Waar nodig wel degelijk een vergunning aanvragen , ANB , Provincie.
- Afval niet op de openbare weg alsook op de stopplaats hoort afval in vuilnisbakken maak dat er genoeg ter beschikking zijn en maak de deelnemers daar attent op.
- Respect bij het voorbij steken van een voorganger , men vraagt toestemming aan zijn voorligger. - vermeld op een briefje die men meegeeft met de menner bij het inschrijven een noodnummer die men tijdens de wandeling kan bereiken.

Deze puntjes kunnen het risico op ongevallen of en ongemakken veel verkleinen.

4° wat kunnen jullie van ons verwachten :
- Uw rit staat op onze kalender.
- Uw uitnodiging word verspreid per mail*
- Uw uitnodiging word verspreid per brief*
- Wc op remorque.
- Pijltjes.
- Borden verplichte stapzone.
- Spandoeken “ op de stop blijven menners op de bok “
- Koffieperculator.

5° goede afspraken maken goede vrienden
Op al uw uitnodigingen en flyers staat er vermeld  “ Met de medewerking van de vzw Schipdonkmenners”
Voor alle materialen hebben wij vanaf volgend jaar een nieuwe materiaalmeester  nl. Erik Dobbelaere u kunt zich hier vanavond bij hem aanmelden .  Voor het afhalen van materialen zal een checklist worden overlopen bij afhaling en het terugbrengen  1 week voor uw wandeling neemt u contact op met Erik om datum en uur van afhaling af te  spreken.

* Flyers kunnen mee gestuurd worden met uitnodigingen van ons , contacteer Johan Rolly ik kan  dan zeggen of dit lukt en waar en wanneer dit zal gebeuren.
Inlichtingen omtrent verzekering kan men bekomen bij Johan Rolly.

* Uw uitnodigingen per mail verzenden ? Neem contact op met Petra Declerck  Zodra uw uitnodiging klaar is stuur hem door naar Guido Claeys , hij zorgt voor het nodige om uw uitnodiging op onze website te plaatsen .

Mochten er nog vragen zijn contacteer gerust Johan Rolly. Wij wensen u alvast een prachtige en veilige wandeling toe.

Enkele nuttige mailadressen en gsm nummers.

Rolly Johan 0496/822655 johanrolly@skynet.be voorzitter
Claeys Guido 0473/281743 guido.claeys@telenet.be ondervoorzitter
Declerck Petra 0472/443783 schipdonkmenners@gmail.com secretaris
Dobbelare Erik 0476/510922 bestuurslid en materiaalmeester
Demeulenaere Johan 0486/825236 bestuurslid

Mvg het bestuur.
Terug naar de inhoud